landschapsherstel


Perspectieven voor natuurherstel in Gijzenrooi.

Gijzenrooi is een uniek natuurgebied, ingeklemd tussen twee belangrijks stedelijke kernen in Noord-Brabant: Eindhoven in het westen en Geldrop in het oosten. Aan de bovenzijde begrensd door de Eindhovenseweg en aan de onderzijde door de A67 – lijkt het gebied een “natuureiland”.

 

Om de natuurwaarden in dit gebied te herstellen is een landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd die de sturende factoren in het gebied in beeld brengt en ook laat zien welke relaties er liggen met gebieden om Gijzenrooi heen. Het is minder een eiland dan men zou denken!

 

Hieronder zijn puntsgewijs korte samenvattingen van verschillende deelstudies (zie elders op deze website: bibliotheek, LESA en deelgebieden) en daarop is voortgebouwd door het opstellen van korte handelingsperspectieven per deelgebied.

Download
GIJZENROOI - PERSPECTIEVEN VOOR NATUURHERSTEL
GIJZENROOI - PERSPECTIEVEN VOOR NATUURHE
Adobe Acrobat document 7.3 MB