bibliotheek


Hydrologie

Download
BODEM en GRONDWATERGEGEVENS BRO FEBRUARI 2022
GIJZENROOI LEVERING ONDERGRONDGEGEVENS B
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 8.8 MB
Download
PEILBUIZEN GIJZENROOI
Overzicht van peilbuisgegevens in Gijzenrooi van de BRO Februari 2022
PEILBUIZEN GIJZENROOI Februari 2022.pdf
Adobe Acrobat document 5.6 MB
Download
WATERSYSTEEM IN EN ROND GIJZENROOI - SEPTEMBER 2021
WATERSYSTEEM IN EN ROND GIJZENROOI - SEP
Adobe Acrobat document 7.6 MB
Download
20191031-Pilot-Historische-landgoederen-
Adobe Acrobat document 1.7 MB
Download
5_5_3 b rapportage karakterisering grond
Adobe Acrobat document 3.4 MB
Download
2007-U-R0225B _zelfde als 0201B_ Stuurma
Adobe Acrobat document 7.5 MB
Download
systeemgericht_grondwaterbeheer_drie_pra
Adobe Acrobat document 2.0 MB
Download
Verkenning Watervraag Brabantse Natuur.p
Adobe Acrobat document 13.0 MB
Download
watersystemen_in_beeld_een_beschrijving_
Adobe Acrobat document 25.5 MB
Download
Prov. N-Brabant - Waterbergingskansenkaart 2006
Prov. N-Brabant - Waterbergingskansenkaa
Adobe Acrobat document 3.6 MB
Download
Prov. N-Brabant - Landsch Ecohydrol Struct Beeld 2006
Prov. N-Brabant - Landsch Ecohydrol Str
Adobe Acrobat document 21.3 MB

bodem

Download
Bodemkundig veldbezoek April 2022
Verslag-grondboringen-Gijzenrooi-maart-a
Adobe Acrobat document 2.1 MB
Download
Laagbeschrijving bodemkundig veldbezoek April 2022
Laagbeschrijving-Gijzenrooi.xlsx
Microsoft Excel werkblad 29.6 KB
Download
BODEMLAGEN BOXTEL EN STERKSEL ONDER GIJZENROOI - REGIS - September 2021
BODEMLAGEN BOXTEL EN STERKSEL ONDER GIJZ
Adobe Acrobat document 8.0 MB
Download
BODEMINFORMATIE GIJZENROOI - kaartbeelden
BODEM INFORMATIE GIJZENROOI - BRO - Sept
Adobe Acrobat document 28.7 MB
Download
Kaarten downloads vanaf www.brabant.nl
Brabant.nl.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 55.3 MB
Download
Artikel en kaarten over bruinkoolwinning Duitsland
Bruinkool winningen.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 7.5 MB
Download
Geologische breuken trace N69_ProvBraban
Adobe Acrobat document 15.8 MB
Download
Breukenkaart Nederland.pdf
Adobe Acrobat document 4.1 MB
Download
Brabant - Breuken.png
Portable Network Grafik formaat 2.0 MB
Download
Voorbeeld herkennen breuken mbv Remote Sensing
Herstelde Wijst Piet Geersdijk Uden.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB
Download
Profielen en artikelen diepe ondergrond
DGM DIEP - doorsneden en artikelen.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 14.9 MB
Download
REGIS profielen van alle bodemlagen
REGIS PROFIELEN.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 21.7 MB


VUILSTORT GIJZENROOI


Download
Grondwater Gijzenrooi 2020.pdf
Adobe Acrobat document 792.7 KB
Download
Grondwatermonitoring Stortplaats Gijzenr
Adobe Acrobat document 1'017.5 KB
Download
Grondwatermonitoring stortplaats Gijzenr
Adobe Acrobat document 14.8 MB
Download
Saneringsplan Gijzenrooi vanaf 2016.pdf
Adobe Acrobat document 3.0 MB
Download
Vuilstort Gijzenrooi maart 2021.pdf
Adobe Acrobat document 609.1 KB
Download
Wijkinfo Gijzenrooi juli 2021.pdf
Adobe Acrobat document 425.4 KB

SENTINEL SATELLIET


Download
SENTINEL SATELLIET - Beelden 2020.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 69.3 MB
Download
SENTINEL SATELLIET - Beelden 2019.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 42.3 MB
Download
SENTINEL SATELLIET - Beelden 2018.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 49.3 MB
Download
SENTINEL SATELLIET - Beelden 2017.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 33.6 MB
Download
SENTINEL SATELLIET - Beelden 2016.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 14.7 MB


ARCHEOLOGIE EN STREEK


Download
Historisch onderzoek Gijzenrooi.pdf
Adobe Acrobat document 19.7 MB
Download
NAR061_Drieduizend_jaar_bewoningsgeschie
Adobe Acrobat document 29.2 MB
Download
Moerputten op Gijsenrooi.txt
Tekstdocument 3.9 KB

OVERIGE INFORMATIE


Download
klimaatrobuuste_beekdallandschappen_noor
Adobe Acrobat document 34.7 MB
Download
Actieprogramma+klimaatadaptatie+landbouw
Adobe Acrobat document 2.3 MB
Download
Stowa_naar een klimaatbestendig beekdal_
Adobe Acrobat document 1.9 MB
Download
nederland_inrichten_met_het_principe_van
Adobe Acrobat document 3.5 MB
Download
3989-biodiversiteit_en_de_financiele_sec
Adobe Acrobat document 10.1 MB


Gijzenrooise Zeggen


Download
ER201901023-Gijzenrooische_Zegge_EcoresultBV
ER201901023-Gijzenrooische_Zegge_Ecoresu
Adobe Acrobat document 4.0 MB
Download
ER201901023-Gijzenrooische_Zegge_Bijlagen_EcoresultBV
ER201901023-Gijzenrooische_Zegge_Bijlage
Adobe Acrobat document 77.9 MB

Kanunnikes ven


Download
VA_GY_Abi_2008_1_Hydrologisch onderzoek Kanunnikesven
VA_GY_Abi_2008_1_Hydrologisch onderzoek
Adobe Acrobat document 1.8 MB
Download
Kaart 1 Huidige situatie en ligging meetpunten
VA_GY_Abi_2008_3_Kaart 1 Huidige situati
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Download
Kaart 2 Hoogteligging
VA_GY_Abi_2008_4_Kaart 2 Hoogteligging o
Adobe Acrobat document 2.1 MB


Flora en vegetatie


Download
Kaarten GIJZENROOI Prov. N.Brab. Natuurbeheerplan
GIJZENROOI Prov. N.Brab. Natuurbeheerpla
Adobe Acrobat document 3.0 MB
Download
VEGETATIE EN PLANTENSOORTEN IN GIJZENROOI - SEPTEMBER 2021
VEGETATIE EN PLANTENSOORTEN IN GIJZENROO
Adobe Acrobat document 4.3 MB
Download
SNL monitoring soorten 2013
VA_GZ_Div_2013_SNLmonitoring_soorten.pdf
Adobe Acrobat document 9.3 MB
Download
Vegetatie inventarisatie 2019 - R- Brinkhof
Inventarisatie vegetatie Gijzenrooi PPT.
Adobe Acrobat document 3.9 MB
Download
Florameetnet_GY.xlsx
Microsoft Excel werkblad 58.5 KB
Download
WN_flora_Valkenhorst_2018.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 234.1 KB
Download
vegetatie_valkenhorst_v2.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 416.1 KB
Download
shapefile_soorten_gijzenrooi_stratumse h
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 23.4 KB
Download
Florameetnet_NoordBrabant_BLgebieden.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 166.5 KB

fauna


Download
Broedvogelinventarisatie Gijzenrooi 2003
Broedvogelinventarisatie van Gyzenrooi i
Microsoft Word document 15.2 MB