herstelscenarios

Deelgebieden

Voor elk van de deelgebieden in de figuur hierboven is een aparte beschrijving en uitwerking gemaakt. De resultaten daarvan zijn hieronder samengevat. Per deelgebied zijn hieronder kort verschillende denkrichtingen uiteengezet, gebaseerd op de bevindingen uit de landschapsecologische systeemanalyse en zijn potenties voor natuurherstel aangegeven.

Download
GIJZENROOI DEELGEBIEDEN 24102021 - Overa
Adobe Acrobat document 4.5 MB


Download
DG - GIJZENROOI DEELGEBIEDEN 24102021 -
Adobe Acrobat document 8.8 MB


Download
Deelgebied 2
DG - GIJZENROOI DEELGEBIEDEN 24102021 -
Adobe Acrobat document 19.1 MB


Download
Deelgebied 3
DG - GIJZENROOI DEELGEBIEDEN 24102021 -
Adobe Acrobat document 29.5 MB


Download
Deelgebied 4
DG - GIJZENROOI DEELGEBIEDEN 24102021 -
Adobe Acrobat document 10.6 MB


Download
Deelgebied 5
DG - GIJZENROOI DEELGEBIEDEN 24102021 -
Adobe Acrobat document 16.1 MB